Maandag - Vrijdag : 09:00 - 18:00
+359 885 334 994 / ‎+359 897 665 775
Български English English English English English
FULL SUBSCRIPTION
 ACCOUNTING
CONSULTING SERVICES
PROFESSIONAL
TRANSLATION
SERVICES
ГОДИШНО
СЧЕТОВОДНО
ПРИКЛЮЧВАНЕ
01

Welkom!

Welkom!

Welkom op de internetpagina van het account-, adviserings- en vertaalkantoor “Dolly Blue” EOOD!

We danken u voor de getoonde belangstelling. Onze internetpagina is ontworpen met de bedoeling om het contact tussen u, onze klanten, en ons zo veel mogelijk te vergemakkelijken.

“Dolly Blue” EOOD is gesticht in 2014 door een team van jonge, ambitieuze en hooggekwalificeerde professionals en deskundigen met een rijke ervaring op het gebied van boekhouding, belastingen, recht en economische wetenschappen.

02

Onze prioriteiten

Onze prioriteiten

• onze klanten te bedienen op het gebied van boekhouding en advisering, met een hoge kwaliteit en tegen redelijke prijzen;
• flexibel en adaptief te zijn, gezien de hedendaagse omstandigheden van dynamische veranderingen van de wetgeving in de Republiek Bulgarije;
• nauwkeurig, eerlijk en adequaat te zijn ten opzichte van onze klanten;
• ervoor te zorgen dat zij zich veilig en rustig voelen in het contact met ons;
• het tijdig verstrekken van informatie te waarborgen, zodat het nemen van beslissingen en het besturen van bedrijven vergemakkelijkt kan worden;
• de belangen van de klant te verdedigen;
• de tijd van onze klant niet te verspillen.

03

Aangeboden diensten

Aangeboden diensten

Het kantoor voor boekhouding en advisering “Dolly Blue” EOOD biedt de volledige pallet van diensten in de Bulgaarse, Engelse en Turkse taal.

Ons bedrijf werkt samen met prestigieuze buitenlandse adviseurs op het gebied van belastingen, financiën en recht.

Voor ons wegen de belangen van de klantt het zwaarst!!!

Aangeboden diensten

FINANCIEEL ADVIES

JURIDISCHE BESCHERMING

BEREKENING VAN ARBEIDSKOSTEN EN KOSTEN VOOR SALARIËRING

FISCALE STEUN

VAKKUNDIGE VERTAALDIENSTEN

DOUANEVERTEGENWOORDIGING

VOLLSTÄNDIGE ABONNEMENTS-, BUCHHALTUNGS- UND KONSULTATIONSDIENSTLEISTUNGEN DER FIRMEN

JAARREKENINGEN

• Op grond van de lopende boekhouding stellen we een analyse van de economische activiteit op.

• Maandelijks consult over het financiële resultaat van de onderneming en de betreffende te betalen belastingen.

• Planning van de ontwikkeling van de onderneming (onze klant) voor wat betreft belastingen en boekhouding.

• Handelsovereenkomsten en contracten;
• Verdragsrecht;
• Vennootschapsrecht;
• Fusies en verwervingen;
• Faillissement;
• Onroerend goed;
• Administratief recht;
• Intellectuele eigendom;
• Processuele vertegenwoordiging.

Wij zullen de nodige berekening uitvoeren van de arbeidskosten en de kosten voor salariëring (inclusief salarisgegevens, bonussen en andere niet reguliere betalingen, ziektegeld, vakantiegeld, aftrekposten enzovoort), waarbij we de manieren van coördinatie van de vaste gegevens van de medewerkers door onder andere het volgende te doen:
• de variërende maandelijkse informatie over de arbeidskosten en de kosten voor salariëring te verwerken;
• de plaatsgevonden veranderingen in de dossiers van de medewerkers in het computersysteem in te voeren;
• de berekening van de maandbasis van de bruto-/nettosalarissen, van de sociale en ziektekostenverzekeringen, van de persoonsgebonden belastingen etc. te organiseren;
• het uitbetalen van salarissen en soortgelijke vergoedingen via het internet of door middel van het samenstellen van schriftelijke instructies te organiseren.
Nadat we de basisgegevens hebben verwerkt, kunnen onze deskundige medewerkers
• alle wettelijk vereiste verslagen, verklaringen en declaraties opstellen en indienen;
• verklaringen en samenvattingen opstellen (bruto-/nettosalarissen per medewerker, verzekeringen, belastingen enzovoort);
• specifieke bestuursrapporten (volgens gedefinieerde afdelingen) opstellen.

• uitvoering van alle nodige controles in samenwerking met de belastinginstellingen;

• vertegenwoordiging van de onderneming bij de belastingdienst naar alle aanleidingen die zich voordoen: inlichtingen, ontstane casussen, noodzakelijke controles etc..

Wij zullen uw onderneming bij het Nationaal Agentschap voor de Incasseringen vertegenwoordigen tijdens belastingcontroles en op die manier ervoor zorgen dat uw onderneming een goed imago heeft.

Samen met u zullen we in verband met de betreffende fiscale controle een plan ontwerpen en toepassen en zullen we deelnemen aan eventuele discussies en onenigheden met de belastingadministratie.

• Wij bieden vertaaldiensten aan voor spoedeisende vertaalopdrachten vanuit en naar ruim 30 talen, zonder beperkingen voor wat betreft het soort van de te vertalen teksten (juridische, boekhoudkundige, financiële, technische, medische enz.). Ons bedrijf beschikt over beroepsvertalers, die zich hebben gespecialiseerd in verschillende teksttypes, afhankelijk van de branche. Zij leveren vertalingen die technisch gezien juist zijn en aan de markteisen voldoen. Onze vertalers hebben jarenlange ervaring en zijn hoogopgeleid.
• Ons bedrijf is erkend door de afdeling “Consulatenbetrekkingen” en mag werkzaam zijn op dit gebied dankzij een verdrag met het Ministerie van Buitenlandse zaken van de Republiek Bulgarije van 19.01.2012.

• Wij garanderen waarmerkingen in alle staatsinstellingen en ambassades van andere landen in de Republiek Bulgarije.

• Aan klanten wier activiteit te maken heeft met de bewerking van een groot aantal documenten, bieden wij speciale diensten en verschillende kortingen aan.

• Wij beschikken over de meest moderne communicatiemiddelen en technologische voorzieningen. Dat maakt het mogelijk dat we erin slagen de gekregen opdrachten zo snel mogelijk uit te voeren, overeenkomstig de hedendaagse eisen en verwachtingen van de zakelijke contacten in het binnenland en in de wereld.

• Vertaling van internetpagina`s, folders, menukaarten en reclamemateriaal.

CONSULT 2006 EOOD biedt alle diensten aan die noodzakelijk zijn in het contact met de douaneautoriteiten.
• Advisering aangaande zaken in verband met de internationale handel;
• Invulling van douaneformulieren;
• Het opstellen en de waarmerking van herkomstcertificaten;
• Vertegenwoordiging bij de douane;
• Het regelen van de formaliteiten bij het transitvervoer van goederen.

Wanneer dat noodzakelijk is, staan onze douaneagenten u elke dag van 09:00 tot 18:00 uur ter beschikking.
Documenten die aan de Bulgaarse douane overgelegd dienen te worden:

Invoer
• Volmacht (formulier);
• Bewijs van de actuele toestand van de onderneming, fiscale registratie, registratie volgens BULSTAT;
• Alle vereiste invoervergunningen;
• Fotokopieën van de begeleidende documenten;
• Alle bijkomende documenten die de douane vereist.

Uitvoer
• Volmacht (formulier);
• Bewijs van de actuele toestand van de onderneming, fiscale registratie, registratie volgens BULSTAT;
• Bewijzen van herkomst van goederen / voorafgaand document;
• Verklaring van mogelijk dubbel gebruik;
• Fotokopieën van begeleidende documenten;
• Alle bijkomende documenten die de douane vereist.

• Lopende bewerking van binnenkomende en uitgaande boekhouddocumentatie overeenkomstig de Nationale boekhoudingstandaards en de Internationale boekhoudingstandaards, invullen van belastingaangiften, verzekeringen, betalingsdocumenten en gegevens voor het Nationaal Agentschap voor de Incasseringen en dergelijke;
• Snel opstellen van documentatie betreffende salarissen en verzekeringen, zowel als het verrichten van alle werkzaamheden met betrekking tot het leiden van het personeel en ingehuurde medewerkers;
• Het bijhouden van opslagvoorraden en goederen;
• Boekhouding in verband met de Wet BTW, het opstellen en indienen van maandelijkse VIES-verklaringen, het berekenen van verschuldigde belastingen en heffingen overeenkomstig de Wet BTW, de Wet Inkomstenbelasting Natuurlijke personen, de Wet op de Corporatieve inkomstengebonden heffingen, de Wet op de Lokale belastingen en heffingen etc.;
• Het tijdig verstrekken van informatie en geven van adviezen met betrekking tot de toepassing van een optimaal boekhoudingbeleid en het respecteren van de actuele fiscale wetgeving; advisering in verband met arbeid, rechten en verzekeringen; • Fiscale steun, deelname aan en uitvoering van belastingcontroles;
• Het opmaken van jaarbalansen en andere belastingverslagen.
• Het regelen van een auditorwaarmerking van financiële jaarverslagen door een bevoegde auditor.
• Vaste activa – alle werkzaamheden die te maken hebben met afschrijvingen, inventarisaties, regelmatige taxaties en statistische inlichtingen;
• Aanvullende boekhouddiensten op grond van de specifieke wensen van de betreffende klant.

• Alle werkzaamheden die daarmee samenhangen, inclusief classificaties van boekhouddocumenten en het presenteren van jaarrekeningen;

• Het opstellen en presenteren van geconsolideerde jaarrekeningen;

• Het invullen van belastingformulieren in verband met de Wet Inkomstenbelasting Natuurlijke personen en de Wet op de Corporatieve inkomstengebonden heffingen door een bevoegde accountant.

• Het opstellen en het presenteren van statistische formulieren per jaar ten behoeve van het Nationaal Instituut voor Statistiek.

tevreden klanten
1150+
bediende bedrijven
650+
beheerde middelen
€140 000 000

Stageprogramma`s

Eén van de hoofddoelen van het accountkantoor Dolly Blue EOOD is het aantrekken en de opleiding van studenten en jonge economen, zowel als hen in te leiden in de werkelijke accountpraktijk. Dat wordt gerealiseerd door middel van stageprogramma`s bij onze onderneming, waarbij de stagiair(e) een volle of een verkorte werkdag stage kan lopen, op tijden die hij / zij handig vindt.

De ervaring toont dat dit de beste manier is om jonge mensen de praktische toepassing van de theorie die ze op de universiteiten hebben geleerd, te begrijpen; daarnaast komen ze in aanraking met echte situaties en oplossingen uit de praktijk. Van groot belang voor de stagiair(e)s is tevens de volledige software-inrichting van DollyBlue EООD op het gebied van boekhouding, financiën en belastingen.

Mocht u belangstelling hebben voor ons stageprogramma, nodigen wij u graag uw CV op te sturen naar het elektronisch adres: office@dollyblue.bg , begeleid van een recente pasfoto. Zo snel mogelijk nemen we dan contact met u op, om met u te bespreken welke mogelijkheden voor uw ontwikkeling ons bedrijf u kan bieden.

Vrije posities

Wij staan bij Dolly Blue EООD voortdurend open voor een ontwikkeling van onze onderneming en van het team waarmee we samenwerken. Onze behoefte aan nieuwe medewerkers groeit elke dag. Dat is een natuurlijk gevolg van het groeiende aantal van onze klanten en van de economische ontwikkeling van Bulgarije als een land dat lid is van de EU. Voelt u zich vrij om in geval van belangstelling uw CV en een recente pasfoto op te sturen naaroffice@dollyblue.bg ; binnen drie werkdagen zullen wij contact met u opnemen om met u te bespreken welke mogelijkheden bestaan om met ons team samen te werken. U kunt vertrouwen op onze discretie!