Pazartesi - Cuma : 09:00 - 18:00
+359 885 334 994 / ‎+359 897 665 775
Български English English English English English
FULL SUBSCRIPTION
 ACCOUNTING
CONSULTING SERVICES
PROFESSIONAL
TRANSLATION
SERVICES
ГОДИШНО
СЧЕТОВОДНО
ПРИКЛЮЧВАНЕ
01

Hoşgeldiniz!

Hoşgeldiniz!

Muhasebe, danışmanlık ve tercüme ajansı ajansı “Dolly Blue” EOOD’nin internet sayfasına hoşgeldiniz!!

Bize ve internet sayfamıza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. İnternet sayfamız Siz – müşterilerimiz ile iletişimimizi kolaylaştırma amacıyla oluşturulmuştur.

“Dolly Blue” EOOD 2014 yılında, değişik sınai alanlarda olduğu gibi, muhasebe, vergi ve hukuk alanında zengin deneyimi olan hevesli ve iyi eğitimli genç uzman ve eksperler tarafından kurulmuştur.

02

Önceliklerimiz

Önceliklerimiz

• Yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sunmak;
• Bulgaristan Cumhuriyetinin mevzuatındaki dinamik değişikliklerin güncel koşullarına uyum sağlamak ve kıvrak olmak;
• Her müşteriye özgü kişisel ve eşsiz yaklaşım;
• Titiz, kusursuz ve yeterli olmak;
• Müşterilerimize güven ve emniyet sağlamak;
• Şirket yönetimini ve karar verme hızını kolaylaştıran güncel bilgi temin etmek;
• Müşterilerimizin menfaatlerini korumak;
• Müşterimizin zamanından tasarruf etmek;

03

Verilen hizmetler

Verilen hizmetler

Muhasebe ve danışmanlık ajansı “Dolly Blue” EOOD, bulgarca, ingilizce ve türkçe olmak üzere tüm alanlarda hizmet vermektedir!

Şirketimz, vergi, maliye, hukuk ve danışmanlık alanında yetkili ve kendini kanıtlamış dış şirketler ile işbirliği de yapmaktadır!

Bizim için en önemli olan müşterilerimizin menfaatleridir!

Verilen hizmetler

MALİ DANIŞMANLIK

HUKUKİ KORUMA

MESAİ VE MAAŞ HESAPLAMALARI

VERGİ KORUMASI

PROFESYONEL TERCÜME HİZMETLERİ

GÜMRÜK TEMSİLCİLİĞİ

TAM TEŞEKÜLLÜ MUHASEBE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLERİN YILLIK VERGİ BEYANI

• Cari muhasebeyi taban alınarak, iktisadi faaliyetin analizini gerçekleştirmek;

• Şirketin mali sonuçları ve ilgili vergi borçlarına dair aylık danışmanlık;

• Müşteri – şirketin gelişmesi için vergi ve maliye-muhasebe planlaması;

• Ticari anlaşma ve sözleşmeler;
• Sözleşme kanunu;
• Şirketler kanunu;
• Birleşmeler ve temellük;
• Tasfiye;
• İdari hukuk;
• Fikri mülkiyet;
• Prosedürel temsilcilik;

Sizinle müşterek olarak, çalışanların sürekli verilerinin koordinasyonu için prosedürlerde ilgili mesai ve maaş hesaplamalarını bir gerçekleştireceğiz (maaş, bonus ve diğer düzenlenmemiş ödemeler, hastalık izinleri, izinler, kesintiler vs.):
• Sabit olmayan aylık mesai ve saat hesap bilgilerini işlemek;
• Çalışanların dosyalarındaki değişiklikleri mesai ve saat hesaplama yazılımına yansıtmak;
• Brüt∕net maaşlar, sosyal ve sağlık sigortaları, şahsi vergi ve diğerlerinin ödenmesini organize etmek;
• Maaş ve mesai ve maaş hesaplamaları bağlamındaki diğer ödemelerin, internet bankacılığı aracılığıyla veya yazılı talimatlar hazırlayarak organize etmeye;
Alınan bilgileri işledikten sonar, bizim mesai ve maaş hesaplama muhasebecileri sıradaki işlemleri gerçekleştirebilir:
• Kanunen gereken tüm rapor, inceleme raporları ve beyannameleri tanzim edip vermek;
• İnceleme raporları ve özet tanzim etmek (çalışanların brüt∕net maaşları, görevlere uygun olarak sağlık sigortaları ve vergiler vs.);
• Özel yönetim raporları tanzim etmek (tanımlanan gider merkez ve departmanlar üzerine)

• Vergi idaresi makamları ile gereken tüm kontrolleri gerçekleştirmek;

• Şirketin vergi departmanı nezdinde tüm gerekli konularda temsilcilik – bilgi, meydana gelen sorunlar ve gereken kontroller;

Biz, vergi denetimleri ve kontrolleri esnasında, şirketinizi, Ulusal Gelir Ajansı nezdinde temsil edeceğiz ve bu şekilde, şirketinizin vergi idaresi nezdinde daha yapılandırılmış bir imaj edinmesine katkıda bulunacağız.

Sizinle birlikte, ilgili vergi denetimine esasen planlama yapıp uygulayacağız ve vergi makamları ile iletişimde ve oluşabilecek olası tartışmalarda hazır bulunacağız.

• Biz, metnin türünde kısıtlama olmaksızın 30 dilde acil tercüme ve onay hizmetleri sunmaktadır (hukuki, muhasebe, adli, mali, teknik, tıbbi vs.). Şirketimiz, faaliyetin farklı alanlarının özellikleri bağlamında değişik tercüme türlerinde uzman olan profesyonel tercümanlara sahiptir.
Teknik olarak doğru ve mevcut piyasa koşullarına uygun tercümeler temin ederler. Tercümanlarımız zengin mesleki deneyim ve profesyonel eğitime sahiptirler; • Şirketimiz, 19.01.2012 tarihli sözleşme aracılığıyla, Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na bağlı “Konsolosluk İlişkileri” Departmanında bu tüz hizmet için yetkilendirilmiştir.

• Bulgaristan Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm resmi makam ve yabancı ülkelerin elçilikleri nezdinde onaylama işlemleri gerçekleştirmekteyiz.

• İşi büyük miktarda belge işlemi ile bağlantılı olan mülterilerimiz için özel koşullar ve değişik indirimler sunmaktayız.

• Çalışmamız bağlamındaki işlemlerin teknik emniyeti ve iletişim için tüm güncel gereçlere sahip bulunmaktayız. Bundan dolayı, ile verilen siparişleri, ülkemizde ve dünyada kabul edilen iş iletişimi koşullarına uygun maksimum hız ve kalite ile gerçekleştirmekteyiz.

• İnternet sitesi, broşür, menu ve reklam malzemeleri tercümeleri.

“KONSUL 2006” EOOD, müşterilerin gümrük makamları nezdinde temsili bağlamındaki tüm hizmetleri sunmaktadır.
• Dış ticaret rejimlerine dair danışma
• Tüm gümrük rejimleri için gümrük belgeleri tanzimi
• Menşe şahadetnamesi tanzim ve tasdiki
• Gümrük nezdinde temsil
• “Transit” rejimine esasen güvenlik temini

Önceden talep edilmesi durumunda, gümrük komisyoncularımız her gün 9:00’dan 18:00’ya kadar sizing hizmetinizdedir.
Bulgaristan gümrükleri nezdinde ibraz edilmesi gerken evraklar:

İthalar
• Surete uygun vekaletname
• Faaliyet belgesi, vergi kaydı ve BULSTAT’a (Bulgaristan İstatistik Enstitüsü) esasen kaydı
• Ithalar için gereken tüm ruhsatlar
• Uygulanan ek evrakların fotokopisi
• Gümrük tarafından ek olarak talep edilen tüm evraklar

İhracat
• Surete uygun vekaletname
• Faaliyet belgesi, vergi kaydı ve BULSTAT’a (Bulgaristan İstatistik Enstitüsü) esasen kaydı
• Ürünün menşesine dair belge∕ müteakip belge
• Olası çifte kullanıma dair tasdik belgesi
• Uygulanan ek evrakların fotokopisi
• Gümrük tarafından ek olarak talep edilen tüm evraklar

• Giriş ve çıkış muhasebe evraklarının, Ulusal Muhasebe Standartları ve Uluslar arası Muhasebe Strandartlarına uygun olarak işlenmesi, Ulusal Gelir Ajansı için vergi beyannameleri, sigorta belgeleri, ödeme makbuzları ve verileri tanzim etme, geçici bilançolar;
• Maaş ve sigorta bordrosu tanzim etme, iş ve sivil sözleşme ile istihdam edilen şahıs ve personelin yönetimi bağlamındaki tüm faaliyetleri gerçekleştirme;
• Ürün ve malzemelerin depo emtiasının kayıtlasını tutmak;
• KDV Kanununa esasen muhasebe, aylık VIES beyannamelerini tanzim etme ve verme, KDV Kanunu, Özel şahısların gelirlerine işlenen KDV Kanunu, Korporatif vergilendirme Kanunu, Yerel vergi ve harçlar Kanununa esasen borçlu olunan vergi ve harçların uygulanması;
• En uygun muhasebe politikasının uygulanması ve güncel vergi mevzuatına uymak için gereken bilgi ve danışmanlığın zamanında temin edilmesi; çalışma – hukuki ve sigorta danışmanlığı.
• Vergi koruması ve katılımı ve vergi kontrolleri gerçekleştirme;
• Yıllık ve ara mali bilanço tanzimi;
• Yıllık mali bilançonun kayıtlı müfettiş tarafından onaylanmasını sağlamak;
• Uzun süreli aktifler – kaydetmek, itfa planı hazırlama, itfa uygulama, envanter, periyodik değerlendirme ve istatistik deneti.
• Müşterinin özel taleplerine esasen ek muhasebe hizmetleri.

• Muhasebe belgelerinin işlenmesi ve sınıflandırılması ve yıllık mali ve geçici bilançoların tanzimi ve sunulması;

• Konsolide edilmiş yıllık mali bilançolarının tanzim edilmesi ve sunulması;

• Yetkili muhasebeci tarafından, Özel şahısların gelirlerini vergilendirme Kanunu ve Korporatif vergilendirme Kanununa esasen yıllık vergi beyannamesi tanzim edilmesi;

• Ulusal İstatistik Enstitüsü için yıllık istatistik formları tanzim etme ve sunma

memnun kalan müşteriler
1150+
hizmet eden şirketler
650+
yönetilen servetler
€140 000 000

Staj programları

“Dolly Blue” EOOD muhasebe ajansı, üniversite öğrencileri ve genç ekonomi kadrolarını çekmeyi, eğitmeyi ve gerçek muhasebe pratiği ile tanıştırmayı kendisine temel amaç olarak belirlemiştir. Bunu, staj öğrencisine uygun bir zamanda, şirkete bağlı yarı veya tam mesai staj programları aracılığıyla gerçekleştirmektedir.

Deneyimimiz, bunun genç insanların üniversitede aldıkları teorik bilrilerin pratikte uygulamasını algılamalarınının ve gerçek pratiğin sorun ve çözümleri ile tanışmalarının en iyi yolu olduğunu göstermektedir. Dolly Blue EOOD’nin muhasebe, maliye ve vergi alanındaki tam sofware güvencesi, staj öğrencileri için büyük önem taşımaktadır.

Eğer bizim staj programımız ile ilgileniyorsanız, office@dollyblue.bg adresine, güncel fotoğraflı CV’nizi gönderirseniz seviniriz. Şirketimizin size sunabileceği gelişim imkanlarını konuşmak için size en kısa zamanda ger döneceğiz.

Kadro

Biz, Dolly Blue EOOD şirketi olarak çalıştığımız uzman ekibin sürekli gelişimine açığız. Yeni çalışan gereksinimiz her gün artmaktadır. Bu, müşterilerimizin sayısının büyümesi ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği üyesi olarak ekonomisinin gelişmesinden dolayı meydana gelen doğal bir etkidir. Eğer ilgileniyorsanız, office@dollyblue.bg  adresine, güncel fotoğraflı CV’nizi gönderin ve Biz, bizim ekibimizde olası iş teklifini konuşmak için 3 iş günğ içersinde Size geri döneceğiz. Veri gizliliği garanti edilir!